Պատմություն 18.05.2022թ.

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ․ համացանցից դուրս գրել՝

1․ Տվյալներ Միացյալ Նահանգների հայտնագործման մասին

Նոր աշխարհի՝ «Ամերիկա» անվանումը, սակայն, բաժին հասավ մեկ այլ իտալացի ծովագնացի՝ Ամերիգո Վեսպուչիին։ Նա Ամերիկայում առաջին անգամ հայտնվել էր 1499 թվականի մայիսին՝ Կոլումբոսի քարտեզների շնորհիվ։ Այստեղ նա հիմնադրում է նոր բնակավայր՝ Վենեսուելան։ 1500 թվականին նա վերադառնում է Պորտուգալիա։

Կան եզրակացություններ ու փաստեր, որ մինչ այդ Ամերիկայում ոտք էին դրել փյունիկեցիները, չինացիները, վիկինգները, ճապոնացիները և այլն։ Ամերիկայի հայտնագործման պաշտոնական օրը համարվում է 1492 թվականի հոկտեմբերի 12-ը, երբ Քրիստափոր Կոլումբոսը ափ է իջնում Սան Սալվադոր կղզում։

2․ Պատրաստվել բանավոր քննարկման՝ ինքնուրույն աշխատանքի միջոցով։ Բանավոր քննարկում. ԱՄՆ-ի զարգացման մեխանիզմները, մոդելները ( համացանցից, տեղեկատվական այլ աղբյուրներից դուրս գրված նյութերի հիման վրա):

Երկրաչափություն 18.05.2022թ.

Առաջադրանքները (դասին և տանը)

26.1/36
27.180։20=9o

29.x+x+17=77o
2x=77o-17
x=30o
<ABD=30o
<DBC=47o
30.x+x+23=155o
2x=155o-23o
x=66o
<ABD=66o
<DBC=66o+23o=89o
31.x+3x=120o
4x=120o
x=30o
<ABD=30o
<DBC=90o
32.<ABD=20o
<DBE=60o
<EBC=80o

36. <CBD=137o
37. 75o և 105o
38. 70o և 110o
39․ 60o և 120o
40․ 30o և 150o
41․18o+18o=36
180o-36o=142o

46. 90o:2=45o
47. Այո
48․ Ոչ
49․ Այո
50․

Հայոց լեզու 17.05.2022թ.

1. Ընդգծե՛ք սահմանական եղանակի 5 բայաձև.
ա. այրում եմ, գրեմ, հրում ենք, կմարեմ, չեմ հարելու,
պիտի բերեմ, շարել եմ, թռի՛ր, ջրեցի, չեմ ցրի
բ. աղացող, խաղացել եմ, կսղղամ, չհավատաս, չեմ խաղում,
դողալու, կմկմալու եմ, խղճացի, սողաց, շողա՛
գ. մտնելիս, ընկել եմ, թողնող, թռի՛ր, դնում եմ, չեմ գնելու,
սառչեմ, կտանեմ, անում էի, հագա

2. Ընդգծե՛ք ըղձական եղանակի 5 բայաձև.
ա. երազում եմ, երգեմ, չեմ գրի, չեփեմ, արձակի՛ր,
ազատենք, սիրեի, պիտի ուտեմ, խմեին, մարած
բ. մտա, չեմ ընկնի, թողնեմ, կանեմ, դնես, տանենք, մի՛ անցիր,
հասնելիս, կպչեիր, կորչեր
3. Ընդգծե՛ք անկատար ներկա 2 ժամանակաձև.
ա. բախել եմ, չես բախում, չեն բախի, բախում եք
բ. կաղամ, չի աղացել, չես աղում, կաղում է
4. Ընդգծե՛ք անկատար անցյալ 3 ժամանակաձև.
ա. չթխեիք, թխում էր, կթխեք, չէին թխում, թխում էի, չեմ
թխում, թխել եմ
բ. գնում էի, գնել են, չէիք գնում, կգնան, կգնենք, գնում էր
5. Ընդգծե՛ք վաղակատար ներկա 2 ժամանակաձև.
ա. հարել եմ, չեք հարի, հարում էի, չի հարել
բ. խաղացել եք, չէի խաղա, խաղացել էի, չեն խաղացել
6. Ընդգծե՛ք վաղակատար անցյալ 2 ժամանակաձև.
ա. չես գտնելու, գտել էինք, չէիր գտել, չէի գտնի
բ. ուշացել էիք, ուշացած էինք, չէիր ուշացել, ուշացել եմ
7. Ընդգծե՛ք ապառնի (ապակատար ներկա) 2 ժամանակաձև.
ա. ապշելու եմ, չես ապշի, չեք ապշելու, կապշեք
բ. չենք մնալու, պիտի մնանք, մնալու եք, մնացել ես
8. Ընդգծե՛ք ապակատար անցյալ 3 ժամանակաձև.
ա. կրելու էի, կկրեր, չես կրի, չէի կրելու, կրելու էր, կրում էի
բ. լվալու էի, լվայինք, չէի լվա, լվալու, չէի լվալու, չլվար
9. Ընդգծե՛ք անցյալ կատարյալ 3 ժամանակաձև. էին
ա. մնացին, մնալուն, մնացիր, չմնային, կմնայիք,
չմնաց
բ. իջանք, իջե՛ք, չիջավ, չիջնի, իջա, իջնեինք
10. Ընդգծե՛ք ըղձական ապառնի 3 ժամանակաձև.
ա. քահանա, լիանա, գոհանա, մանանա, կրակի, կիրակի
բ. խորովի, փչովի, խռովի, կախովի, նորովի, նորոգի
11. Ընդգծե՛ք ըղձական անցյալ 3 ժամանակաձև.
ա. չաղային, չորային, չեռային, չրային, չգային, շուկային
բ. կհյուսի, չհյուսեիր, հյուսեին, հյուսե՛ք, հյուսածի, հյուսեի

Հանրահաշիվ 16.05.2022թ.

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Ինչպե՞ս են նշանակում.

ա) բնական թվերի բազմությունը-N

բ) ամբողջ թվերի բազմությունը-Z

գ) ռացիոնալ թվերի բազմությունը-Q

դ) իռացիոնալ թվերի բազմությունը-I

ե) իրական թվերի բազմությունը-R

2) Ճի՞շտ են, արդյոք, հետևյալ գրառումները.

ա․սխալ

բ․ճիշտ

գ․սխալ

Advertisements

about:blank

REPORT THIS AD

դ․ճիշտ

ե․սխալ

զ․ճիշտ

3) Գրառե՛ք

ա) 10-ից մեծ և 50-ից փոքր պարզ թվերի բազմությունը:

,{11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47}

բ) 40-ից փոքր և 6-ի հետ փոխադարձ պարզ թվերի բազմությունը:

{5,7,11,13,17,23,25,29,31,35,37}

գ) այն երկնիշ թվերի բազմությունը, որոնք 11-ի բաժանելիս տալիս են 7 մնացորդ:

{18,29,40,51,62,73,84,95}

դ) 100-ից փոքր այն զույգ թվերի բազմությունը, որոնք 3-ի բազմապատիկ են:

{6,12,18,24,30,36,42,48,54,60,66,72,78,81,84,90,96,}

4) Գտեք x թիվը, եթե

ա․4Ո4=4
բ․{2:1}Ո{2;-5;0}=2
գ․
դ․


5) A բազմությունն ունի 5 տարր, AUB բազմությունը՝ 12 տարր, իսկ AՈB բազմությունը՝ 2 տարր: Քանի՞ տարր ունի B բազմությունը:

7 տար

6) Եղբայրը և քույրը միասին լրացրին ամբողջ խաչբառը, որը պարունակում էր 60 հարց: Եղբայրը գտավ պատասխաններից 38-ը, իսկ երկուսով միասին գտան 12 պատասխան:

ա) Քանի՞ պատասխան գտավ քույրը:

34

բ) Քանի՞ պատասխան գտավ միայն քույրը:

22

գ) Քանի՞ պատասխան գտավ միայն եղբայրը:

26

Առաջադրանքներ (տանը)

7) Նշված բազմություններից ո՞րին է պատկանում 2x+5=4-x հավասարման արմատը.

բ,

8) Դիցուք, A-ն 12-ից փոքր և 5-ի վրա չբաժանվող բնական թվերի բազմությունն է, իսկ B-ն՝ 15-ից փոքր և 3-ի վրա բաժանվող բնական թվերի բազմությունը: Գտեք՝

ա) A բազմության տարրերի թիվը:

{1,2,3,4,6,7,8,9,11}

բ) B բազմության տարրերի թիվը:

{1,2,4,5,7,8,11,13,14}

գ) Գրառեք AՈB բազմությունը և հաշվեք նրա տարրերի թիվը:

6

դ) Հաշվեք AUB բազմության տարրերի թիվը:

12

9) Գտեք x-ը և y-ը, եթե

ա.x=2

բ.x=-3

գ.x=4

y=-3

դ.x=1/3

y=-2/5

ե.x=2

y=4

զ.x=N

10) Դասարանի բոլոր 24 աշակերտները ցուցակագրվեցին լողի և շախմատի խմբակներում: Ընդ որում՝ նրանցից 18-ի ազգանունները կան լողի խմբակի ցուցակում, իսկ 15-ի ազգանունները՝ շախմատի խմբակի ցուցակում:

ա) Քանի՞ աշակերտ ցուցակագրվեց և լողի, և շախմատի խմբակներում:

9

բ) Քանի՞ աշակերտ ցուցակագրվեց միայն լողի խմբակում:

9

գ) Քանի՞ աշակերտ ցուցակագրվեց միայն շախմատի խմբակում:

6

Գրականություն 16.05.2022թ.

1.Նմանատիպ մի նամակ էլ ինքդ գրի’ր եւ այն ուղղի’ր ընկերներիցդ որեւէ մեկին։

Տիգրան լավ սովորիր Քանի որ երբ ավատես դպրոցը դու պետք է ինքդ քո գիտելիքներով կարողանաս հասնել քո նպատակներին:Միշտ հիշի քո համար ոչ ոք չպետք է հոգա դու ինքդ պետք է դասավորես քո կյանքը և եթե ուզում ես լինել երջանիկ պետք է լսես քո սրտին և չնայես միյուսների ասածներին:

2.Մեկնաբանի’ր հետեւյալ հատվածը` «Իմ  ուսերից  կարծես  քար  ընկավ,  երբ  հասկացա,  որ  ոչ  ոք  պարտավոր  չէ  ինձ  համար  ինչ-որ  բան  անել:  Մինչև  այն  պահը,  երբ  չգիտեի  դա,  ես  չափազանց  շատ  ջանքեր  էի  գործադրում,  երբ  չէի  հասնում  իմ  ուզածին»:

Այս հատվածում ասվում է, որ երբ քո մոտ ինչ-որ բան չի ստացվում դու միշտ մեղադրում ես ոչ, թե քեզ այլ ուրիշներին և դա դառնում է ամեն ինչի համար:

Գրականություն 15.05.2022թ.

Ա) Բացատրե՛ք մտքերից յուրաքանչյուրն ըստ ստեղծագործության․ համաձա՞յն եք դրանց հետ, թե՞ ոչ։ Հիմնավորե՛ք։

  • Ոչ  ոք  պարտավոր  չէ  ինչ-որ  բան  անել  քեզ  համար:

Ես համաձայն եմ այս հարցադրումին ։Ոչ մեկ ծնված չէ ինձ փրկելու, ընկերություն անելու, իմ փախարեն իմ պարտավորություները անելու:

  • Եթե  ինչ-որ  մեկը  քեզ  սիրում  է,  ուրեմն`  դու  յուրահատուկ  ես,  դու  նրան  դարձնում  ես  երջանիկ:

Եթե քեզ սիրում են ուրեմն դու ունես լավ հպարտանալու գծեր, օրինակ դու գեղեցիկ ես կամ քո հետ հաճելի է շփվել և ժամանակ անցկացնել։

  • Դու  ավելի  լավը  պետք  է  դառնաս  միայն  քեզ  համար:

Դու չպետք է մտածես արդյոք ես լավնեմ հանրության համար դու պետք է մտածես արդյոք ես ավելի եմ լավը դարձել երեկվանից:

  • Ոչ  ոք  պարտավոր  չէ քեզ  հենց  այնպես  հարգել,  ընկերություն  անել  քեզ հետ,  սիրել,  ապահովել  քո  զարգացումը:

Իմ կարծիքով դու կյանքում պետք է ամեն ինչ անես միայն քո ուժերով և հասնեն քո ուզած նպատակներին:

բ) Բնութագրե՛ք նամակի հեղինակին ՝ ըստ իր ներկայացրած մտքերի։
Հեղինակը ճշմարտախոս է, և երևում է թե նա ինչքան է ուզում լավը իր դստեր համար նա բացում է աղջկան կյանքի գաղտնքիները և նրբություները։

Երկրաչափություն 11.05.2022թ.

Երրորդ տարբերակ

1) Գտնել եռանկյան անկյունները

2) ABC հավասարակողմ եռանկյան BC կողմի D միջնակետից տարված է AC ուղղին ուղղահայաց՝ DM-ը: Գտեք AM-ը, եթե AB=10սմ:

3) Որքա՞ն կարող է լինել AB հատվածի երկարությունը, եթե նրա ծայրակետերը միացված են բեկյալով, որի օղակների երկարություններն են՝ 3,4սմ, 8,2սմ, 10սմ: